Ενημέρωση για την επίλυση του προβλήματος της ασυμβατότητας του συστήματος της ΗΔΙΚΑ λόγω WINDOWS XP ΚΑΙ WINDOWS VISTA μέχρι 31.12.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΝΠΔΔ

Αθήνα, 11/10/2019

Αρ. Πρωτ. 4133

 

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΘΕΜΑ:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜBΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΛΟΓΩ WINDOWS XP ΚΑΙ WINDOWS VISTA MEXRI 31.12.2019

 

Με έγγραφο της η ΗΔΙΚΑ στις 17/05/2019 μας ενημέρωσε ότι θα προέβαινε άμεσα σε αναβάθμιση των χρησιμοποιημένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης διακινούμενων δεδομένων. Μας ενημέρωσε επίσης για το ενδεχόμενο ύπαρξης προβλημάτων σε όσους χρησιμοποιούν υπολογιστές με παλαιά λειτουργικά συστήματα, όπως Microsoft Windows XP & Microsoft Windows Vista.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αμέσως τότε πραγματοποίησε σύσκεψη στα γραφεία του, στην οποία παρέστησαν ο τότε Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ κος Τάγαρης , οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΗΔΙΚΑ και εκπρόσωποι των εταιρειών λογισμικού φαρμακείων.

Διαπιστώθηκε ότι η αναβάθμιση ασφαλείας δεν δύναται να ξεκινήσει άμεσα λόγω έλλειψης ενημέρωσης των συναδέλφων για το πρόβλημα που θα προκύψει, καθώς και της αδυναμίας άμεσης αντικατάστασης των παλαιών λειτουργικών συστημάτων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρότεινε και έγινε δεκτό, η αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να ξεκινήσει από 1/01/2020

Επίσης, οι εταιρείες λογισμικού φαρμακείων δεσμεύτηκαν να αναλάβουν την επικοινωνία  με τα φαρμακεία που διαθέτουν τα συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (Microsoft Windows XP & Microsoft Windows Vista) και να τους ενημερώσουν για την αναγκαιότητα της αλλαγής. Ορισμένες εταιρείες είχαν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι τους.

Επομένως, μέχρι τις 31/12/2019 τα φαρμακεία μπορούν να χρησιμοποιούν τα προαναφερθέντα παλαιωμένα λειτουργικά συστήματα. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία από τις εταιρείες λογισμικού, οι φαρμακοποιοί καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους για τις σχετικές αλλαγές καθώς δεν θα υπάρξει παράταση με το πέρας της 31ης/12/2019.

 Το πρόβλημα που προέκυψε στις 10/10/2019 και για λίγες ώρες για τα φαρμακεία με λογισμικό Microsoft Windows XP, δεν οφειλόταν στην αναβάθμιση ασφαλείας  του συστήματος, αλλά σε άλλου είδους αναβάθμιση που προέβει η ΗΔΙΚΑ. Μετά από επικοινωνία του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την Διοίκηση της ΗΔΙΚΑ το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails