Νομοθεσία

 

 


Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων
Θεσμικά
Δεοντολογία
ΕΟΠΥΥ
Θέματα συνταγογράφησης
Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων
Ναρκωτικά, Κωδεϊνούχα


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails