Οδηγίες για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΝΠΔΔ

         

Αθήνα, 24/10/2019

Αρ. Πρωτ. 4402

Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

 

Σε συνέχεια εγγράφου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με Αρ.πρωτ. 4256/22.10.2019 για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών , σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Τα φαρμακεία θα πρέπει να εκδώσουν πιστωτικό τιμολόγιο για την παρακράτηση του 3.5% (νόμος 4430/2016) που στη σχετική κατάσταση είναι το τελικό ποσό. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τον ισχύοντα τώρα ΦΠΑ. Θα πρέπει επίσης να εκδοθεί και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης.

Στην συνέχεια τα τιμολόγια αυτά μαζί με τις υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής της αντίστοιχης παρακράτησης (Υποδείγματα 1, 2 & 3) συγκεντρώνονται από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και μαζί με την υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της ευθύνης και της υποχρέωσης της διεκπεραίωσης της διαδικασίας πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Προέδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην ΚΜΕΣ :

Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών

(Υπόψιν κ. Απόστολου Αγάλια)

Πειραιώς 181

ΤΚ 11853 - Ταύρος

Τηλ 2103407428

 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εξής περιπτώσεις:

-Εάν το Φαρμακείο έχει αλλάξει ΑΦΜ, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο .

 -Εάν το Φαρμακείο έχει κλείσει λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου του Φαρμακοποιού, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 3) και δεν θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.

 

Προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται για ποσά άνω των 1.500€ και 3.000€ αντίστοιχα.

 

Όσοι είναι συνταξιούχοι ή έχουν ανακαλέσει την άδεια τους ή το ΑΦΜ στο οποίο αντιστοιχεί το ποσό των ληξιπρόθεσμων, δεν είναι πλέον ενεργό, θα πρέπει να προσκομίσουν προσωπική φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η Υπεύθυνη Δήλωση, θα είναι πρωτότυπη και με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή την αστυνομία.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιοι συνάδερφοι έχουν ήδη αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση και πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου μόνο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα φυσικά προαναφερθέντα παραστατικά θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την ΚΜΕΣ μέχρι και την Παρασκευή 08/11/2019 ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων. Οι συνάδελφοι τους οποίους αφορά η παρούσα θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το λογιστήριο του ΔΙΛΟΦ.

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 

Επισυνάπτονται τα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails