Παρέμβαση του ΠΦΣ σε αρμόδιους φορείς για την εξάλειψη των χειρόγραφων συνταγών ναρκωτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                                                     

ΝΠΔΔ     

Αθήνα, 19/12/2019

Αριθμ. Πρωτ. 5434

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

Με πρωτοβουλία του ΠΦΣ πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας, παρουσία αντιπροσωπίας του ΠΦΣ, στην οποία συζητήθηκαν επισταμένως τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Ν.4600/2019.

Συζητήθηκαν οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες η συνταγογράφηση εξακολουθεί να γίνεται όπως και πριν, με χειρόγραφες κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες, γιατί το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.4600/2019 και οι οποίες είναι:

-Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

-Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

-Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ

-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).

-Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

-Συνταγές που εκδίδονται από κτηνιάτρους

 

Τονίσθηκε εκ του ΠΦΣ ότι για να εξαλειφθούν εντελώς οι χειρόγραφες συνταγές ναρκωτικών (μονόγραμμες ή δίγραμμες), θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του ν. 4600/2019 ώστε να :

  1. Να καταργηθεί η έκδοση και η φύλαξη επί τριετία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών η οποία δύναται να κρατείται σε ηλεκτρονικό αρχείο.
  2. Να καταργηθεί το ειδικό βιβλίο ναρκωτικών και να αντικατασταθεί με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό.
  3. Να καταργηθεί η αρίθμηση των ειδικών συνταγών ναρκωτικών

 

Εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ αναφέρθηκε ότι ήδη επεξεργάζονται τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και κάποια από τα ταμεία θα ενταχθούν στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Από πλευράς Υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση για τις περιπτώσεις που χρειάζεται .

Οι εκπρόσωποι του ΠΦΣ τόνισαν ότι είναι αναγκαίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε περιττή γραφειοκρατική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση και των εκσυγχρονισμό του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails