Οι νέες καρτέλες εφημεριών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος

Προσοχή: Οι καρτέλες είναι δυναμικές και ενημερώνονται αυτόματα για τις αλλαγές

Διημερεύσεις

Καρτέλες εφημεριών Δευτέρας / Τετάρτης

Ειδικές καρτέλες Σαββάτου

ΔιανυκτερεύσειςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails