Αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου το τέταρτο μάθημα με θέμα "Ιδιαιτερότητες νεογνικού δέρματος" του 7ου κύκλου μεταπτυχιακών που διοργανώνει ο ΦΣΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2020

 

 

Ανακοίνωση

 

Αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, στις 19:30 (πρώτο τμήμα) και στις 21:00 (δεύτερο τμήμα), στα γραφεία του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο μάθημα του 7ου κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και έχει κεντρικό θέμα «Δερματολογικές παθήσεις».

Εισηγητής θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας ΑΠΘ Ευστράτιος Βακιρλής και τίτλος ομιλίας «Ιδιαιτερότητες νεογνικού δέρματος.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails