Συστάσεις και οδηγίες προς τα φαρμακεία για τον κορονοϊό

05/03/2020

 

Συστάσεις και οδηγίες προς τα φαρμακεία σχετικά με τον κορονοϊό απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails