ΕΟΠΥΥ: Παράταση έως 30/6 της προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό

13/05/2020

 

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι "με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ1774/Β΄/9-5- 2020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2020".

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails