Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο και τελευταίο μάθημα του 7ου κύκλου μεταπτυχιακών του ΦΣΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2020

 

 Ανακοίνωση

 

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στις 19:30 (πρώτο τμήμα) και στις 21:00 (δεύτερο τμήμα), στα γραφεία του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί το πέμπτο και τελευταίο μάθημα του 7ου κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και έχει κεντρικό θέμα «Δερματολογικές παθήσεις».

Εισηγήτρια θα είναι  η Ειδική Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια στο Δερματολογικό Τμήμα ΕΣΥ του Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων Θεσσαλονίκης, PHD Ζωή Απάλλα και τίτλος ομιλίας «Παθήσεις των ονύχων και των τριχών».Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails