Νέο αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για κατάργηση υποχρεωτικής δήλωσης αποθεμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 21.04.2020

Αρ. Πρωτ. 1393

 

Προς: Τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεωργιάδη Άδωνη

Κοινοποίηση: Υφυπουργό Ανάπτυξη, κ. Νικόλαο Παπαθανάση

 

Θέμα: «Κατάργηση υποχρέωσης δηλώσεως των αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά είδη από τα φαρμακεία»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 6414.3.2020), καθώς και με την υπ’ αριθμόν 39683/17.04.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τα φαρμακεία των στοιχείων αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

Οι φαρμακοποιοί, παρά τον καθημερινό και αντίξοο αγώνα που δίνουν σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έσπευσαν να εφαρμόσουν την ανωτέρω υποχρέωση, ως όφειλαν, εντός των ιδιαιτέρως ασφυκτικών σε κάθε περίπτωση προθεσμιών που είχαν τεθεί.

Ως έχετε διαπιστώσει και οι υπηρεσίες σας δύνανται ευχερώς να επιβεβαιώσουν, έχει πια ομαλοποιηθεί σχεδόν πλήρως η διάθεση των ανωτέρω ειδών στους πολίτες, υφίσταται επάρκεια και δεν παρατηρούνται πλέον φαινόμενα ελλείψεως αυτών.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο λόγος της εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως της ανωτέρω ΠΝΠ έχει πλέον εκλείψει, ώστε να συνεχιστεί η υποχρέωση των φαρμακοποιών να δηλώνουν τα αποθέματα των ανωτέρω ειδών στα φαρμακεία τους κάθε τρεις ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των αιτημάτων μας με υπ’ αριθμόν 960/16.03.2020 και 985/17.03.2020, ζητούμε να καταργηθεί η ανωτέρω υποχρέωση των φαρμακείων δήλωσης των αποθεμάτων το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι ορθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των ανωτέρω ειδών. Θα πρέπει όμως να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι παρά τους πολλούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, στον χώρο των φαρμακείων δεν έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας μέχρι σήμερα. Οι όποιες τυχόν τυπικές παραλείψεις έχουν διαπιστωθεί στα φαρμακεία, όπως η καθυστέρηση υποβολής κατά μία - δύο ημέρες, επουδενί δύναται να χαρακτηριστούν παραβατικές συμπεριφορές και αναλόγως, φρονούμε ότι, πρέπει να κρίνονται και να αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες σας, ήτοι ως ήσσονος σημασίας παραλείψεις. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails