Ανακοίνωση για το Άρθρο 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα, 24/03/2020

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49

 

Διευκρινίζουμε ότι σχετικά με την παραλαβή των φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες , το άρθρο 49 της ΠΝΠ αναφέρει τα κάτωθι :

1. Ο ίδιος ο ασφαλισμένος απλώς υπογράφει την συνταγή
2. Ο συγγενής α΄ και β΄ βαθμού υπογράφει και γράφει ΑΦΜ και Ταυτότητα στην συνταγή
3. Το τρίτο πρόσωπο υπογράφει και συνυποβάλει με την συνταγή και την υπεύθυνη δήλωση -στην οποία αναγράφει το ΑΦΜ και τον αριθμό ταυτότητας- που σας επισυνάπτουμε

Εκ του ΠΦΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails