Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2020  

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ:  20-01326

                                              

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»

 

Μετά το έγγραφο αίτημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, παρακαλούνται όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων έτους 2021, ο οποίος θα καταρτιστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 είτε στη γραμματεία του ΦΣΘ στο email [email protected] είτε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στο email [email protected] ώστε να καταρτιστεί η σχετική κατάσταση.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση επαγγελματικής στέγης, ταχυδρομικό κώδικα και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails