Εκδόσεις

Φαρμακευτικά και Επίκαιρα Έκδοση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Τα abstracts του Πανελλήνιου Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής


 (5,00) Αριθμός χρηστών που βαθμολόγησαν (1)

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails