Επιστολή ΠΦΣ στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για άμεση αποδοχή υποβολής ενστάσεων κατά των περικοπών για το ΣΕΔ RESURGEX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

                                                                                   

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 5515

 

Προς: Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο

 

Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

 

Θέμα: «Άμεση αποδοχή υποβολής ενστάσεων κατά περικοπών για το ΣΕΔ RESURGEX»

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών από Συναδέλφους Φαρμακοποιούς από ολόκληρη την χώρα ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ αρνούνται την υποβολή ενστάσεων φαρμακοποιών κατά περικοπών που αφορούν στο Σκεύασμα Ειδικής Διατροφής «RESURGEX».

Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως στις περιπτώσεις περικοπής αποζημιώσεων εκ μέρους του Οργανισμού σας αποτελεί άνευ άλλου αναφαίρετο δικαίωμα των Φαρμακοποιών, η δε άρνηση υποβολής από τις Υπηρεσίες σας συνιστά ενέργεια ευθέως αντίθετη με τα οριζόμενα και συμφωνηθέντα δυνάμει της από 02.01.2017 Επέκτασης της συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής, που συνήφθη μεταξύ του Π.Φ.Σ. και του ΕΟΠΥΥ

Η δε άρνηση της δυνατότητας υποβολής ενστάσεως παραβιάζει κατάφωρα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης που έχουν οι Φαρμακοποιοί ως διοικούμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, δημιουργώντας λόγο ακύρωσης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την θεωρία και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, το οποίο συνίσταται στην δυνατότητα του διοικούμενου, πριν από την έκδοση δυσμενούς για αυτόν διοικητικής πράξης, να διατυπώσει τις απόψεις του ύστερα από σχετική κλήση του από την αρμόδια αρχή, καθιερώνεται από γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, προβλέπεται από το Σύνταγμα και παρέχεται στον διοικούμενο σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη κι αν δεν προβλέπεται ρητά από σχετικές διατάξεις, πόσω μάλλον όταν προβλέπεται ρητά από το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος με το άρθρο 6 παρ. 4 το θεσπίζει ακόμη και εις την περίπτωση που προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή κατά της δυσμενούς αρχικής πράξης, όπως εν προκειμένω.

Τόσο εγγράφως (βλ. υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1545/15.4.2019 έγγραφο του Π.Φ.Σ.), όσο προφορικώς, ο Π.Φ.Σ. έχει από την πρώτη στιγμή ζητήσει την απεμπλοκή και την άμεση πληρωμή των συναδέλφων εκείνων, οι οποίοι εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση και ο ΕΚΠΥ. Στο δε υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 4864/21.11.2019 έγγραφό μας προς Εσάς με θέμα: «Απεμπλοκή και άμεση πληρωμή των φαρμακοποιών που εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ – Διαχωρισμός από τους φαρμακοποιούς με παραβατική συμπεριφορά» έχουμε αναφέρει σαφώς «Δεν είναι δυνατόν ο Φαρμακοποιός να γνωρίζει αν το προϊόν που χορήγησε, δεν είναι το ίδιο με το προϊόν που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι εξαιτίας σφάλματος των υπηρεσιών του Οργανισμού, δεν υπήρχε αναλυτική περιγραφή αν το προϊόν αυτό είναι υγρό, ή σκόνη, ή ατομικές δόσεις, ενώ τόσο στο κουπόνι, όσο στην εκτελεσμένη γνωμάτευση υπήρχε μόνο η αναγραφή της ονομασίας του προϊόντος. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων αδίκως και εσφαλμένως τιμωρείται από τον ΕΟΠΥΥ με περικοπή της πληρωμής τους».

Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μας παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας για την απρόσκοπτη αποδοχή της υποβολής των ενστάσεων των συναδέλφων Φαρμακοποιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                          ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails