ΠΦΣ: Πρότυπο έγγραφων εξηγήσεων για τη χορήγηση του σκευάσματος RESURGEX PLUS

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 5-6-2020

Α.Π. 1988

 

 Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

           

        Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

         Σας αποστέλλουμε  το πρότυπο εγγράφων εξηγήσεων (επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας) για τη χορήγηση του σκευάσματος  RESURGEX PLUS που συνέταξε ο καθηγητής κ. Θ. Δαλακούρας, στο οποίο  θα  συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και θα το προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα.

          Στην πρώτη  παράγραφο όπου μνημονεύονται τα υπό εξέταση αδικήματα, θα αναγράψετε αυτά τα οποία αναφέρονται στην κλήση που εσείς λάβατε ή θα λάβετε από τον πταισματοδίκη, όταν θα κληθείτε στην προκαταρκτική εξέταση. Στους  συναδέλφους που οι κλήσεις δεν αναφέρουν κανένα αδίκημα, αλλά τους καλούν για να εξεταστούν γενικά για υπόθεσή τους προφανώς θα αφαιρέσετε από το πρότυπο τα αδικήματα .

           Διαβάστε προσεκτικά όλο το κείμενο  και δείτε ποια αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε, όπως το/τα τιμολόγια αγοράς και την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ή οικείου προσώπου ή τρίτου προσώπου ότι το προϊόν παραλήφθηκε από το φαρμακείο σας ή ότι άλλο εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματολογία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε διευκρίνιση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΒΑΛΤΑΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails