Ενημέρωση για τους σταυρούς των φαρμακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη  17 Οκτωβρίου 2019

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 1939

 

Προς: Φαρμακοποιούς μέλη του ΦΣΘ

 

Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Σταυροί φαρμακείων»

 


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει σοβαρό θέμα με τη λειτουργία των σταυρών των φαρμακείων ύστερα από Εισαγγελικές παραγγελίες. Η μη τήρηση της νομοθεσίας αποτελεί παράβαση νόμου και παράβαση της φαρμακευτικής δεοντολογίας και ως εκ τούτου συνεπάγεται ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις. 

Επειδή είναι σε εξέλιξη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές και για να αποφύγουμε επιβολή προστίμων τα οποία συνήθως είναι υψηλά, σας υπενθυμίζουμε τα όσα ισχύουν για τους σταυρούς των φαρμακείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Νομοθεσία:

- «Οι κάθετες αυτές επιγραφές (στην περίπτωση των φαρμακείων μας, οι σταυροί) έχουν διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν του 0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου».

-«Στις φωτιζόμενες επιγραφές (στην περίπτωση των φαρμακείων μας, οι σταυροί), η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κλπ.».

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδ. β του ν. 2946/2001, «επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων (π.χ. σταυροί σε στύλους) σε κατοικημένες περιοχές για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία. Για την τοποθέτηση τους απαιτείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, με την οποία μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα η χρήση χώρων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διαφήμισης.»
-Σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία (Π.Δ. 312/16-9-92, ΦΕΚ 157, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ) «επί της προσόψεως του καταστήματος των φαρμακείων τοποθετείται υποχρεωτικά, εντός φωτεινού πλαισίου, σταυρός πρασίνου χρώματος, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού». Από την παράγραφο αυτή προκύπτει ότι ΔΕΝ επιτρέπονται άλλα χρώματα στο σταυρό πλην του πράσινου, ΔΕΝ επιτρέπονται μηνύματα, σχόλια κλπ στο σταυρό και ΔΕΝ επιτρέπεται η τοποθέτησή του εκτός της προσόψεως του καταστήματος».

Παρακαλούμε, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους, για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, να απομακρύνουν κάθε άλλη διαφημιστική πινακίδα από την πρόσοψη του φαρμακείου τους πλην του ενδεικτικού σταυρού, ο οποίος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, να έχει μόνο πράσινο χρώμα, χωρίς μηνύματα, τρεμολαμπυρίσματα κ.λπ.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε είναι:

Τέλη Διαφήμισης, Ακαθαρίστων Εσόδων & Λοιπών Τελών
Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη,
2oς όροφος,
τηλ. 2313-317222

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails