Αναβολή Γενικής Συνέλευσης ΠΦΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 10/3/2020

Αρ. Πρωτ. 821

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 19/09.3.2020 αποφάσεώς του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως ότι η Συνεδρίαση της Τακτικής ΓΣ του Π.Φ.Σ. της 21ης Μαρτίου 2020 για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των αντιπροσώπων αναβάλλεται για την 24η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την 25η Απριλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην περίπτωση που χρειαστεί να καταβάλλετε επιπλέον χρήματα για την αλλαγή των εισιτηρίων που έχουν ήδη εκδοθεί για την αναβληθείσα συνεδρίαση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά στο Λογιστήριο του ΠΦΣ την ημέρα της ΓΣ προκειμένου να σας καταβληθεί η σχετική δαπάνη.
Θα σας αποσταλεί η σχετική πρόσκληση το προσεχές χρονικό διάστημα.

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails