ΠΦΣ: Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση συνταγών και γνωματεύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα 08.04.2020

Αρ. Πρωτ. 1262


Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένες οδηγίες (επισυνάπτονται στο τέλος του εγγράφου) σχετικά με την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και γνωματεύσεων edapy σε εφαρμογή των άρθρων 36, 49 και 53 της ΠΝΠ και των σχετικών εγκυκλίων του ΕΟΠΥΥ.


Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails