Αναβάθμιση φορολογικών ταμειακών μηχανών, φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ) και φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ)

13/07/2020

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όλοι οι κάτοχοι ενεργών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) πρέπει έως τις 31 Ιουλίου 2020 να κάνουν την απαραίτητη αναβάθμιση του λογισμικού τους, ώστε να επιτυγχάνονται τα προβλεπόμενα στις πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΟΛ 1024 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1024-31-01-2020
ΠΟΛ 1011 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1011-16-01-2020
ΠΟΛ 1100 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1100-29-04-2020
ΠΟΛ 1102 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1102-29-04-2020

Οι νέες προδιαγραφές περιλαμβάνουν την εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις λιανικής και την περιοδική αποστολή εντός της ημέρας προσωρινών αρχείων πωλήσεων.

Για θέματα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών μπορείτε να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό: 213-1621133, 09:00 - 15:00.

 

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

Εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις

Απαιτείται η εκτύπωση ενός QR Code (δισδιάστατος γραμμικός κώδικας) στο σώμα της απόδειξης. Το QR Code αντικαθιστά το barcode στις αποδείξεις και περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και την συνολική αξία της απόδειξης ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος.
Περιοδική αποστολή πωλήσεων με προσωρινά αρχεία
Ορίζεται η περιοδική (εντός ημέρας) αποστολή δεδομένων πωλήσεων από τους ΦΗΜ. Η αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων (s.txt), αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή – μέσω αρχείων s.tmp – σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της
επικοινωνία με τον ΦΗΜ.

Ο χρόνος περιοδικής αποστολής αρχείων δεν είναι καθορισμένος και ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα ορίζει με δικά της κριτήρια βασισμένα στον κλάδο
δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) τον χρόνο περιοδικής αποστολής από κάθε ένα ΦΗΜ και θα του δίνει σχετική ηλεκτρονική εντολή.

Αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Η απόφαση Α1024 θεσπίζει την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ΦΗΜ να διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση τα ημερήσια αρχεία πωλήσεων που δημιουργούν οι ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ.


Σημαντικές Παρατηρήσεις:

  • Η αναβάθμιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/7/20
  • Μέχρι αυτή την ημερομηνία, πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΦΗΜ, δηλαδή οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, οι ΕΑΦΔΣΣ και οι Φορολογικοί Εκτυπωτές των επιχειρήσεων.
  • Δεν μπορεί να μην αναβαθμιστεί ένας ΦΗΜ επειδή για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση. ΦΗΜ που η επιχείρηση έχει ξεχασμένους και αδρανείς πρέπει να αποσυρθούν από το μητρώο του TAXIS πριν τις 31/7/20, αλλιώς πρέπει να αναβαθμιστούν.
  • Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικοί Μηχανισμοί που δεν μπορούν λόγω παλαιότητας να αναβαθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση Α1024/2020 πρέπει υποχρεωτικά να αποσυρθούν μέχρι 31/7/20 (σχετική η απόφαση Α1100/2020).

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails