ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ: Επίλυση προβλημάτων στην καταβολή εισφορών στην Εθνική Τράπεζα

27/04/2020

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνουμε για την τελευταία επιστολή που απέστειλε το ΤΑΥΦΕ και αφορά την επίλυση των δυσκολιών που συναντούν κάποιοι από τους συναδέλφους μας στην καταβολή των εισφορών στην Εθνική Τράπεζα. 

Επίσης σας παραθέτουμε στο τέλος την αλληλογραφία μεταξύ του ΤΑΥΦΕ και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails