Εγκύκλιος ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ για καταβολή εισφορών λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία του κορονοϊού

29/03/2020
 
Το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔΕ απέστειλε εγκύκλιο με οδηγίες σχετικά τον τρόπο καταβολής των εισφορών στο Ταμείο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
 
Όπως επισημαίνει, "οι επιχειρήσεις για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν τα περιοριστικά µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, µπορούν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων τους ή να εξοφλούν τις δόσεις των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί, ηλεκτρονικά µε έµβασµα ή µεταφορά στον αριθµό λογαριασµού που διαθέτει το Ταµείο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος".
 
Επισυνάπτεται η αναλυτική εγκύκλιος με τις οδηγίες του ΤΑΥΦΕ.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails