Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ: Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

29/05/2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.αποφάσισε την παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30/6/2020.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Ταμείου.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails