Ενεργοποίηση κανόνα επανασυνταγογράφησης δραστικής για ασφαλισμένους ΤΥΠΕΤ

21/05/2020

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 27-5-2020, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενεργοποιείται για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ ο έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας. Ο έλεγχος θα διενεργείται σε σχέση με εκτελεσμένες συνταγές και συνταγογραφημένες για τις οποίες  εκκρεμεί η εκτέλεσή τους. Προκειμένου ο ιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής για την οποία προκύπτει υπέρβαση, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να επιλέξει αιτιολογία από προκαθορισμένη λίστα.
Επίσης, κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.

Βρείτε οδηγίες εδώ καθώς  και στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σε δεύτερο χρόνο πρόκειται να ενεργοποιηθούν για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σε συνεννόηση με το ΤΥΠΕΤ για την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails