Δηλώστε ενδιαφέρον για επίσκεψη στο Μουσείο

Εάν ενδιαφέρεστε για επίσκεψη στο Φαρμακευτικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. 

Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε της λεπτομέρειες της επίσκεψής σας.

Επωνυμία φορέα/ενδιαφερόμενου *
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου *
Ημερομηνία ενδιαφέροντος *
Email επικοινωνίας *
Τηλέφωνο επικοινωνίας υπευθύνου *
Σχόλια


Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης του και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Πληροφορίες για την Προστασία ΔεδομένωνΠληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-42AECA09 

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails