Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ιδιωτικά φαρμακεία για χορήγηση ΦΥΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Μαρούσι, 02/01/2020

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της διαδικασίας διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία της γειτονιάς, προσκαλεί τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, αμέσως μετά την περίοδο των εορτών, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση σχετικής φόρμας. Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης αλλά και για το σύνολο της διαδικασίας, θα αναρτηθούν την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών φαρμακείων για να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020. Στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών φαρμακείων, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής για τον τρόπο που θα προμηθεύονται τα ΦΥΚ.

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails