Διευκρινίσεις για το έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης δικαιούχων του άρθρου 28 του ΕΚΠΥ (περίθαλψη χρονίως πασχόντων)

26/11/2019

Διευκρινίσεις σχετικά με το έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης δικαιούχων του άρθρου 28 του ΕΚΠΥ (περίθαλψη χρονίων πασχόντων) εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails