ΥΠΕΘΑ: Ενημέρωση για άυλη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών

07/10/2020

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης και της χορήγησης των αντιβιοτικών στους ασφαλισμένους του.

Επισυνάπτεται το έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails