Τροποποίηση διαδικασίας υποβολής λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 09/09/2020

Αρ. Πρωτ. 3419

 

Προς: τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην «Τροποποίηση στη διαδικασία υποβολής λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων».

Επισημαίνουμε μεταξύ άλλων τα εξής:

1) Δεν θα ισχύσει μετά από παρέμβαση μας η παράγραφος στο Άρθρο 4 σελ. 2 , που αναφέρει ότι “Σε κάθε πακέτο / φάκελο συνταγών που δημιουργείται, η σειρά τοποθέτησης των εντύπων των συνταγών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: προηγείται για κάθε συνταγή το έντυπο της εκτέλεσης της συνταγής, ακολουθεί το έντυπο της έκδοσης της συνταγής στην περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό έντυπο από την εκτέλεση και στη συνέχεια ακολουθούν οι τυχόν γνωματεύσεις και λοιπά συνοδευτικά έντυπα κάθε συνταγής”. Δηλαδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετούνται τα έντυπα σε κάθε φάκελο συνταγών με την συγκεκριμένη σειρά που περιγράφεται πιο πάνω.

2) Καταργείται η υποχρεωτική έκδοση και υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής από 1/11/2020 (άρθρο 6).

 

Με εκτίμηση

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με τις παραπάνω τροποποιήσεις.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails